Testbädd för utvärdering av blågröna lösningar

I projektet Testbädd för grönblå urbana lösningar etablerades ett partnerskap för
blågröna lösningar och ett flertal testcase genomfördes med mätningar och
utvärderingar. Erfarenheterna från projektet ligger till grund för det nya projektet Ökad
implementering av funktionella blågröna lösningar i den hållbara staden. I princip samma
partnerskap jobbar i det nya projektet.