Testbädd för utvärdering av blågröna lösningar

I projektet Testbädd för grönblå urbana lösningar etablerades ett partnerskap för
blågröna lösningar och ett flertal testcase genomfördes med mätningar och
utvärderingar. Erfarenheterna från projektet ligger till grund för det nya projektet Ökad
implementering av funktionella blågröna lösningar i den hållbara staden. I princip samma
partnerskap jobbar i det nya projektet.

Historien om Blue Green City Lab

Vad vi erbjuder och vad vi har gjort.

Seminarium 11 November

Att blågröna lösningar i staden minskar de negativa effekterna av förändrat väder och bidrar till ökad biologisk mångfald och trivsel råder det i dag inget tvivel om.

Kommunerna är på tå och tar fram skyfallsplaner, jobbar med grönytefaktorer och lokalt omhändertagande av dagvatten. Företag specialiserade på blågröna lösningar växer fram samtidigt som byggherrars och fastighetsägares intresse för att installera blågröna lösningar ökar. I den kontexten arbetar Blue Green City Lab, en testbädd för blågröna lösningar. Här matchar vi byggherrar och fastighetsägare med leverantörer av blågröna lösningar för att utvärdera, utveckla och förfina blågröna lösningar tillsammans med experter inom området.

Johann-Selles-6

Projektet finansieras delvis av Vinnova

Våra samarbetspartners