Alla måste ta ansvar för den blågröna resilienta staden

Alla måste ta ansvar för den blågröna resilienta staden

Samtidigt som världsledarna träffades under COP26 i Skottland arrangerade Blue Green City Lab ett arrangemang i mindre skala i Malmö under rubriken Vem tar ansvar för den blågröna resilienta staden?. Även om skalan är mindre är det här de konkreta besluten om att implementera fler blågröna lösningar tas.

För Simon Crisander, kommunalråd med ansvar för stadsbyggnads-, klimat- och miljöfrågor i Malmö stad, råder det ingen tvekan om att politiken har ansvaret. För Simon är tydlighet från ledningen A och O. Det är viktigt att alla pekar åt samma håll och att vara tydlig i de politiska direktiven till förvaltningarna.

- Vi behöver modiga politiker men vi behöver också skarpa förvaltningar som kan lägga fram förslag som visar politikerna att det här funkar, kör på det, poängterade Simon Crisander som också framhöll att även om det är politikens ansvar måste det samtidigt finnas externa aktörer som är villiga att investera i staden.

Viktig för både behovsägare och leverantörer

Juliet Leonette, projektledare för Blue Green City Lab redogjorde för hur testbädden är organiserad och vilken nytta behovsägare såsom byggherrar och fastighetsägare, och leverantörer har av testbädden.

- Behovsägarna får kvalificerade leverantörer, kunskapshöjning, skräddarsydda utbildningar och matchmaking. Leverantörerna å sin sida får tillgång till behovsägarna, produktutveckling och oberoende mätning och utvärdering av sina produkter, förklarade Juliet Leonette.

Testbädden kortar tiden för produktutveckling

Under projektets gång har både processer, produkter och samarbetsmodeller testats. Tanja Mason Hasselmark gav en överblick av projektets piloter och hur samarbetet gått till. I P-Malmös fall fanns en behovsägare som behövde en lösning. Här fick Blue Green City Lab 600 kvm grön vägg att utvärdera. Milford ville, å sin sida som producent, utvärdera en produkt. En pilot har kommit till mot bakgrund av att det fanns ett behov men ingen lösning. Det har lett till att Milford nu utvecklar en produkt.

- Att ta fram en produkt brukar ta väldigt lång tid. Vi har kunnat korta ner den tiden väldigt mycket, sade Ivar Sigurdarson på Milford och tillade att det har varit bra att få information om vad behovsägarna behöver och att kunna tappa in på den expertis som finns inom Blue Green City Lab.

Nästa steg är ett showroom och att implementera affärsmodellen

Håkan Rosqvist, VD på Sustainable Business Hub, beskrev arbetet med en affärsmodell för en testbädd. Tre tydliga värdeerbjudanden har vaskats fram: rådgivning, showroom och lärande. Nästa steg är att implementera affärsmodellen på en testbädd IRL.

Ett steg mot ett showroom, eller ett Urbant Landskapslabb, har tagits. Blue Green City Lab diskuterar med Malmö stad om att hitta en plats i staden där blågröna lösningar kan testas och visas upp. En möjlighet är att använda en yta som kommer att användas framöver men som för tillfället är oanvänd. Så länge platsen inte används kan ett urbant landskapslabb aktiver och förgröna ytan.

Ense om att mod och samarbete behövs

En panel bestående av representanter för MKB Fastighets AB, Miljöförvaltningen i Malmö stad, Skanska, Ekologigruppen och Fridays for Future, diskuterade vad som hindrar att fler blågröna lösningar kommer till och hur det kan ändras. Den röda tråden genom diskussionen, och för den delen hela dagen, var MOD och SAMARBETE.

- Man behöver vara modig och obekväm och testa nya lösningar, sade Faiz Mawlayi från Skanska.

- Jag har lärt mig jättemycket i projektet och det måste jag ta vidare och replikera. Jag har en viktig roll att se till att det inte bara hamnar i översiktsplanen, sade Nasrin Bigdelou på Miljöförvaltningen i Malmö stad.

- Min dröm är att Skanska kommer och säger att ”vi måste ha blågröna lösningar” och politiken säger att ”ni kommer inte fram här förrän ni har en blågrön lösning”, sade Malin Rizell på Ekologigruppen.

Samarbetet fortsätter

Projektet Blue Green City Lab tar slut till årsskiftet men samarbetet fortsätter. Vid nyår startar ett projekt kallat Ökad implementering av funktionella blågröna lösningar i den hållbara staden med i stort sett samma organisationer.

Avslutningsvis sammanfattade Juliet Leonette dagens diskussion som också speglar världsläget i dessa klimatförändringars tid:

- Tiden är knapp, vi måste vara modigare än någonsin och vi måste göra det tillsammans.

Vinnova_green_payoff_RGB
old