Case

De första mätningarna och utvärderingarna av blågröna lösningar inom Blue Green City Lab görs på två av P-Malmös byggnader (P-huset Anna och P-huset Godsmagasinet).

På Stångby Plantskola testar vi hur olika substrat påverkar rottillväxten och stresståligheten på träd. Sammanlagt har 21 träd planterats, träd som senare ska planteras ut i Malmö stad.

Utanför SGRI har två växtlådor med speciellt innehåll satts upp för test och utvärdering. Det är White arkitekter i Malmö som vidareutvecklat en idé från tidigare samarbetsprojekt.

På SLUs campus i Alnarp har två specialdesignade planteringslådor placerats för jämförelse och utvärdering.