CoreBlue™ och mobil regnbädd

Leverantören Milford kontaktade oss med en önskan om att få sin produkt CoreBlue™ utvärderad av en oberoende part. På SLU Alnarp placerades två specialdesignade planteringslådor med syfte att förlänga antalet växtdagar. Växterna kopplades till varsitt stuprör som förser lådorna med regnvatten. I ena lådan installerades Milfords system CoreBlue™.

Under den rådgivande fasen utvecklades fler tankar och idéer, vilket ledde till att Milford gick vidare in i en andra fas som handlade om produktutveckling och innovation.

milford5
milford4
milford2