vaxtlador_sgri_white

Växtlådor för fasader

I samarbete med White arkitekter sattes två växtlådor upp med olika lösningar för vattenmagasinering. Istället för att använda sig av ett bevattningssystem med kranvatten är tanken att lådorna, vid användning i skarpt läge, ska förses med regnvatten från närliggande tak.