Intervju

Intervju: Gustav Nässlander

Inom Blue Green City Lab arrangeras under mars och april en webbinarieserie om träd i staden. Föreläsare är Gustav Nässlander från Scandinavian Green Roof Institute. Gustav har i grunden en utbildning i trädgårdsvetenskap från SLU och har under många år arbetat på Stångby plantskola med stadsträd. Ju större ett stadsträd blir, desto mer ekosystemtjänster kan det leverera under sin livstid, är ett av hans mantra.

Gustav, ge tre bra anledningar till varför man ska plantera träd i staden?
Bara 3?! Jag kan komma på hundra. Men jag ska fatta mig kort. För det första bidrar träden med skugga som gör att vi på ett bättre sätt kan hantera kommande värmeböljor.

För det andra fångar träden upp vatten i kronan och genom fotosyntesen dricker trädets rötter mycket vatten. Kombinerat blir det kubikmetervis med vatten som varje träd besparar våra dagvattenledningar. Det i förlängningen leder till säkrare dagvattensystem och mindre risk för översvämningar.

Och för det tredje fångar träden fångar upp mikropartiklar som annars hade hamnat i våra lungor. På så sätt får vi friskare luft att andas tack vare våra stadsträd.

Hur gör man för att ge träden bästa möjliga förutsättningar att överleva och växa sig stora?
Den första faktorn är rätt träd på rätt plats. Den som beslutar om trädplanteringar måste ha goda kunskaper i både växtkännedom och ståndortskännedom. Men vi måste också ge goda förutsättningar för träden. Och den absolut viktigaste faktorn är en syrerik växtbädd. I hårdgjorda miljöer gäller det att alltid använda skelettbäddar med luftgaller.

Men oavsett hur goda förutsättningar vi gett träden måste etableringsskötseln ges resurser och utövas av kunnig personal. Gullar vi inte med träden under de första åren får de ingen chans att så småningom stå på egna ben.

Vem har nytta av webbinarieserien om stadsträd?
Kursen vänder sig dels till dig som jobbar direkt med stadsträd. Det kan vara att du planerar, anlägger, förvaltar eller sköter stadsträd. Men serien riktar sig lika mycket till dig som jobbar indirekt med träd. Det kan vara att du arbetar med planering av infrastruktur eller arbetar hos en byggherre som exploaterar mark. Du kommer ha stor nytta av de baskunskaper som serien förmedlar. Alla inom stadsutveckling har nytta av att förstå trädens värde.

Vilket är ditt favoritträd?
Lika många gånger som jag fått den frågan, lika många gånger har jag svarat att den är omöjlig att svara på. Bara i Malmö finns över 700 arter och sorter av träd. Att välja en favorit bland dem vore som att välja en favorit bland alla världens idrottsstjärnor. Alla arter behövs och kan leverera på sin rätta plats, vissa är långdistanslöpare, somliga är boxare och andra är lagspelare. Men alla är lika viktiga. Favoritträden är de som levererar på den platsen de står på. Och mångfalden av träd är en favorit i sig.

gustav_nässlander

Gustav Nässlander, greenroof.se