För fastighetsägare

Blue Green City Lab utvärderar blågröna lösningar så att du kan vara tryggare i att de levererar den nytta de utlovar. Vi tillhandahåller rådgivning av oberoende experter och matchar era behov med rätt lösning.

Hur vet jag vilken lösning som är bäst?

För dig som inte vet vilken typ av blågrön lösning som ger störst nytta för ert specifika byggprojekt eller fastighet, erbjuder vi rådgivning. Du får en klar bild över vilka nyttor olika lösningar ger och förslag på produkter som passar ert behov.

Hur gör vi för att få en lösning utvärderad?

Om du vill ligga i framkant och upplåta en yta för utvärdering av en blågrön lösning som väntas möta ert behov, diskuterar vi vilka mätningar vi kan göra. Vi matchar dig sedan med ett företag som kan leverera lösningen och experter som kan göra mätningarna.

Vad mer kan ni erbjuda?

Vi erbjuder både generella och specifika utbildningar kring blågröna lösningar och skötsel av dem. Specifika utbildningar kan till exempel fokusera på hur du kan arbeta med drift och underhåll av gröna väggar eller gröna tak.

Nyfiken på hur det kan se ut?