För producenter

I Blue Green City Lab kan du utvärdera dina blågröna lösningar av oberoende experter, något byggherrar och fastighetsägare efterfrågar. Vår nära kontakt med byggherrar och fastighetsägare ger dig en ingång när de efterfrågar lösningar som matchar deras behov.

Hur fungerar det?

Du kontaktar oss för en första diskussion om vad som är mest intressant att mäta gällande din blågröna lösning. Om du redan vet vad du vill utvärdera försöker vi matcha dig med byggherrar/fastighetsägare och våra experter på utvärderingar.

Vad kan du utvärdera?

Vi kan göra både teoretiska utvärderingar och fysiska utvärderingar i verklig miljö. De teoretiska utvärderingarna kan handla om att utreda en blågrön produkts potential att leverera olika ekosystemtjänster. Utvärderingar i verklig miljö kan t ex vara mätningar av vattenavrinning, bullerdämpning, vegetationens utveckling eller biologisk mångfald.

Varför ska du utvärdera dina produkter?

Byggherrar och fastighetsägare vill gärna implementera blågröna lösningar. Men de vill kunna vara trygga med att den lösning de väljer möter deras krav. En produkt som är utvärderad av oberoende experter ger en trygghet och ökar villigheten att köpa.

Nyfiken på hur det kan se ut?