Material

Historien om Blue Green City Lab

Vad vi erbjuder och vad vi har gjort.

Powerpoint

Powerpoint om Blue Green City Lab och varför du som byggherre/fastighetsägare bör installera blågröna lösningar, särskilt lösningar utvärderade av Blue Green City Lab.

Broschyr

Broschyr om nio olika typer av blågröna lösningar och deras nyttor.

Seminarium 11 November

Seminarium om vilken roll Blue Green City Lab spelar för den blågröna resilienta staden och hur olika aktörer kan ta ansvar