Alla måste ta ansvar för den blågröna resilienta staden

Alla måste ta ansvar för den blågröna resilienta staden Samtidigt som världsledarna träffades under COP26 i Skottland arrangerade Blue Green City Lab ett arrangemang i mindre skala i Malmö under rubriken Vem tar ansvar för den blågröna resilienta staden?. Även om skalan är mindre är det här de konkreta besluten om att implementera fler blågröna lösningar tas. För Simon Crisander, kommunalråd med ansvar för stadsbyggnads-, klimat- och miljöfrågor i Malmö stad, råder det ingen tvekan om att politiken har ansvaret. För Simon är tydlighet från ledningen A och O. Det är viktigt att alla pekar åt samma håll och att…

Läs mer

Seminarium // Vem tar ansvar för den blågröna resilienta staden?

Vem tar ansvar för den blågröna resilienta staden? Den goda strategin att förtäta staden i stället för att bygga på värdefull åkermark har i andra änden lett till minskade grönytor. I kombination med förändrat klimat får det negativa konsekvenser för staden. Staden kan inte ta emot kraftiga skyfall, det blir varmare i staden och den biologiska mångfalden minskar. Ett sätt att motverka de negativa effekterna är att implementera blågröna lösningar och bygga en resilient stad. Men vem tar ansvar för att dessa satsningar görs? Vem tar ansvar för den blågröna resilienta staden? SEMINARIET HÅLLS BÅDE PÅ PLATS OCH ONLINE Program…

Läs mer

Träd utvärderas i Blue Green City Lab

Träd utvärderas i Blue Green City Lab I februari 2020 planterade ett gäng från Blue Green City Lab träd från Stångby Plantskola som ska utvärderas avseende rottillväxt och stresstålighet. Träden sattes i tre olika substrat: 1) torvjord, 2) lättviktssubstrat och 3) lättviktssubstrat blandat med biokol. Nu ska tre av träden planteras i lådor på SLU Alnarp. Alla lådor har samma substrat för att man ska kunna utvärdera om det ursprungliga substratet har någon påverkan på trädens etablering senare. Anna Lund på SLU förklarar att i röret går en tråd som kan mäta fuktigheten genom hela substratet. I Blue Green City…

Läs mer

BGCL på SVT

BGCL på SVT Nu är det full fart på växtligheten på väggar och tak. För någon vecka sedan visade Juliet Leonette, projektledare för Blue Green City Lab, testbäddens case för SVT och berättade vilken nytta blågröna lösningar gör i staden. Du som missade inslaget i morse kan se det här https://svt.se/nyheter/lokalt/skane/sa-ska-malmo-bli-mer-blagront-for-att-klara-kimatkrisen. Bonusinslaget om olika typer av blågröna lösningar hittar du här https://svt.se/nyheter/lokalt/skane/exempel-pa-blagrona-losningar.

Läs mer

Ekosystemtjänster och önskemål från boende i fokus när MKB rustar upp innergård

Ekosystemtjänster och önskemål från boende i fokus när MKB rustar upp innergård På en innergård i närheten av Möllevångstorget i Malmö har MKB bestämt att utemiljön ska rustas upp. Till sin hjälp har de Eskil Mattsson på IVL som ska ta fram ett förslag på hur man kan förbättra ekosystemtjänsterna* på platsen. Uppdraget är en del i Blue Green City Lab. I dag är innergården en ogästvänlig plats fattig på grönska och trevliga ytor att umgås på. Det saknas utrymme för barnen att leka på och den mesta ytan är hårdgjord. Både de boende och MKB är överens om att…

Läs mer

Välj träd efter plats – inte estetik

Välj träd efter plats – inte estetik 29 mars är det dags för tredje webbinariet i serien om stadsträd som arrangeras inom Blue Green City Lab. Gustav Nässlander på Scandinavian Green Roof Institute går igenom vad du ska tänka på när du planterar träd i staden. Vi ställde några frågor inför webbinariet. På webbinariet kommer du att prata om hur man väljer träd efter situation och funktion. Hur ska man tänka där? Det vi har att erbjuda våra träd i städerna är dåligt representerat i den svenska naturen. Vi måste ställa oss frågor i följande ordning. 1. VAD kan jag…

Läs mer

Gröna väggarna i Blue Green City Lab vårstädade

Gröna väggarna i Blue Green City Lab vårstädade I Blue Green City Lab jobbar vi med utvärdering av olika typer av blågröna lösningar. Till exempel tittar vi på biologisk mångfald, utseende, fuktighet, temperatur och bullerdämpning på växtväggarna på P-Malmös p-hus Anna och Godsmagasinet. För att väggarna ska fungera på bästa sätt krävs att de underhålls. Helen Johansson på Scandinavian Green Roof Institute har med hjälp av en lift vårstädat väggarna. – Så här års spirar det så smått överallt men för att grönskan ska kunna komma igång ordentligt måste det gamla vissna bort först. Under den senaste veckan har därför…

Läs mer

Webinar-serie om träd i urbana miljöer

Webinar-serie om träd i urbana miljöer Inom ramen för Blue Green City Lab håller Scandinavian Green Roof Institute en webbinarieserie om träd i urbana miljöer. Webbinarierna riktar sig till beställare, förvaltare, skötselpersonal, anläggare och andra som ansvarar för stadsträd. Datum och ämne: 15 mars – Varför behöver vi träd i staden? 22 mars – Plantering och växtbäddar 29 mars – Växtkvalitet och växtval 12 april – Inventering och förvaltning Mer information och anmälan

Läs mer

Intervju

Intervju: Gustav Nässlander Inom Blue Green City Lab arrangeras under mars och april en webbinarieserie om träd i staden. Föreläsare är Gustav Nässlander från Scandinavian Green Roof Institute. Gustav har i grunden en utbildning i trädgårdsvetenskap från SLU och har under många år arbetat på Stångby plantskola med stadsträd. Ju större ett stadsträd blir, desto mer ekosystemtjänster kan det leverera under sin livstid, är ett av hans mantra. Gustav, ge tre bra anledningar till varför man ska plantera träd i staden? Bara 3?! Jag kan komma på hundra. Men jag ska fatta mig kort. För det första bidrar träden med…

Läs mer