Seminarium // Vem tar ansvar för den blågröna resilienta staden?

slutevent_211111_3

Vem tar ansvar för den blågröna resilienta staden?

Den goda strategin att förtäta staden i stället för att bygga på värdefull åkermark har i andra änden lett till minskade grönytor. I kombination med förändrat klimat får det negativa konsekvenser för staden. Staden kan inte ta emot kraftiga skyfall, det blir varmare i staden och den biologiska mångfalden minskar. Ett sätt att motverka de negativa effekterna är att implementera blågröna lösningar och bygga en resilient stad. Men vem tar ansvar för att dessa satsningar görs? Vem tar ansvar för den blågröna resilienta staden?

SEMINARIET HÅLLS BÅDE PÅ PLATS OCH ONLINE

Program kommer inom kort men du kan redan nu anmäla dig på https://bit.ly/3DhkgEz

Efter seminariets slut fortsätter vi diskussionen under en after work.

Seminariet arrangeras inom ramen för Blue Green City Lab och finansieras delvis av Vinnova och med stöd av Region Skåne. Ingående partners i Blue Green City Lab är Malmö stad, IVL Svenska Miljöinstitutet, MKB, Scandinavian Green Roof Institute, SLU och Sustainable Business Hub.

PROGRAM

14.00 Välkommen

Moderator: Trevor Graham, urbanisland

 

Läget i dag // problembeskrivning

Simon Chrisander, Kommunalråd, Malmö stad

Trevor Graham, urbanisland

 

14.15 Vilken roll spelar testbädden Blue Green City Lab och vad har vi uppnått så här långt?

Juliet Leonette, Projektledare Malmö stad Miljöförvaltningen & Blue Green City Lab

Tanja Hasselmark Mason, Projektledare, Scandinavian Green Roof Institute

Tobias Emilsson, Forskare, SLU

Håkan Rosqvist, VD, Sustainable Business Hub

Ivar Sigurdarson, Projektkonsult, Milford

 

15.00 Fika och diskussion

 

15.30 Paneldiskussion // Hur kan ni ta ökat ansvar för den blågröna resilienta staden. Vad krävs för att ni ska kunna ta större ansvar?

Jenny Holmquist, Miljöstrateg, MKB Fastighets AB

Faiz Mawlayi, Affärspartner Hållbarhet, Skanska

Malin Rizell, Landskapsarkitekt LAR/MSA, Ekologigruppen

Marie Persson, Sektionschef Park- och Gatumiljö, Malmö stad

Felicia Konrad, Fridays for Future

Erica Nobel, Partner & Advokat, Advokatfirman Delphi

 

Frågor från publiken // Summering

 

16.20 Nästa steg

Juliet Leonette & Håkan Rosqvist

 

16.30 After work i Lokal 17 (bottenvåningen på STUDIO)