Webinar-serie om träd i urbana miljöer

20190717_093340

Webinar-serie om träd i urbana miljöer

Inom ramen för Blue Green City Lab håller Scandinavian Green Roof Institute en webbinarieserie om träd i urbana miljöer. Webbinarierna riktar sig till beställare, förvaltare, skötselpersonal, anläggare och andra som ansvarar för stadsträd.

Datum och ämne:
15 mars – Varför behöver vi träd i staden?
22 mars – Plantering och växtbäddar
29 mars – Växtkvalitet och växtval
12 april – Inventering och förvaltning